24 February, 2008

18:17 obrady...1 comments:

bess said...

ha! mituś ma wąsa! i brodę! (jak ładnie!)